8. Februar 2022

Ny rapport avslører Norge som Europas mest aggressive olje- og gassleter 

En ny rapport fra Oil Change International viser at Norge de siste 10 årene har tildelt like mange letelisenser til olje- og gassnæringen som ble tildelt de 47 årene før

– Denne enorme veksten i letelisenser er uforenelig med klimalederskap. Om vi skal nå 1,5 gradersmålet er vi avhengig av en styrt utfasing av olje- og gassproduksjonen, og det er velstående produsenter som Norge som har ansvaret og muligheten til å gå først, sier Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver i Oil Change International.  

Rapporten identifiserer to viktige skritt den nåværende regjeringen kan ta i 2022 for å signalisere at den mener alvor med sin forpliktelse til Paris-avtalens mål, og for å begynne å samordne sin olje- og gasspolitikk med den kritiske 1.5 °C-grensa: 

avvikle den eksponentielle konsesjonsrundene kalt Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO), 

og 

avslå Equinors søknad om utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet. 

De viktigste funnene fra rapporten er: 

  • I løpet av de siste 10 årene har den norske regjeringen tildelt like mange letelisenser – 700 – som i de 47 årene før. 
  • Å tillate utbygging av olje- og gassfelt som allerede er lisensiert, men som ennå ikke produserer, kan føre til ytterligere 3 Gt CO2-utslipp globalt. Dette er 60 ganger Norges årlige innenlandske utslipp. Nye lisenser og påfølgende funn kan øke disse utslippene med 80 prosent. 
  • 60 prosent av norsk sokkel er nå innlemmet i den såkalte TFO-ordningen. Dette på tross av en rekke advarsler fra norske miljømyndigheter og lite åpenhet rundt vilkårene for å bli innlemmet i TFO-ordningen. 
  • Om Wisting-feltet blir vedtatt utbygd vil det bli verdens nordligste oljefelt, og det vil kunne føre til utslipp på mer enn 200 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra 50 kullkraftverk. 

Senest i oktober 2021 ga Det internasjonale energibyrået (IEA) ut deres World Energy Outlook som viser at å tillate utvikling av nye olje- og gassfelt – for ikke å si å godkjenne leting etter nye olje- og gassreserver – er uforenlig med å begrense global oppvarming til 1,5 °C. På tross av dette tildelte Støre-regjeringen over 50 nye letelisenser i januar 2022. 

– Norge var et av de første landene i verden som ratifiserte Paris-avtalen, men samtidig har de fortsatt en eksponentiell vekst i olje- og gasslisenser. De første skrittene regjeringen bør ta i 2022 for å begynne å tilpasse olje- og gasspolitikken til den kritiske grensen på 1,5°C er å stoppe det eksponentielle TFO-systemet og avvise Equinors planer om å utvikle oljefeltet Wisting, sier Lundberg

For mer informasjon:  

Silje Ask Lundberg, silje@priceofoil.org (CET)

One Comment

Comments are closed.